Allahın Rəhman və Rəhim
isimlərinin Qurandakı təzahürləri

Allahın bütün insanlara olan mərhəməti, şəfqəti, sevgisi, yardımı, qoruması, lütfü və bağışlaması Rəbbimizin Rəhman və Rəhim isimlərinin ən gözəl təzahürlərindəndir.

Rəbbi Öz tərəfindən onları bir mərhəmət, razılıq və içərisində onlar üçün tükənməz nemətlər olan Cənnət bağları ilə müjdələyir.
(Tövbə surəsi 21)

Allah sonsuz bağışlayandır,
tövbələri qəbul edəndir

İnsan səhv edə bilən aciz varlıqdır. Allah sonsuz rəhməti ilə insanlara hər zaman səhvlərinin bağışlanmasını diləmək və tövbə etmək imkanı vermişdir.

Rəbbimizin ən gözəl isimləri

İnsanların sahib olduqları yanlış inanclardan uzaqlaşaraq Allahın Quranda bildirilən isimlərini öyrənmələri çox vacibdir.

Allahın inananlara vədi və köməyidir

Allah insanın bütün həyatı boyu ona kömək edir. Tarix boyu Allah inananlara müxtəlif yollarla yardım edib.

Allah mərhəməti ilə hər şeyi əhatə edir

Onun rəhməti hər şeyi əhatə edir, sonsuzdur, əbədidir. Rəbbimiz mərhəmət edənlərin ən mərhəmətlisidir.

Rəbbimizin qadınlar üzərindəki rəhməti

Allah Quranın bir çox ayəsi ilə qadını və qadın hüquqlarını qoruyub, cahil cəmiyyətdə qadınlara qarşı olan yanlış düşüncəni aradan qaldırıb, ona cəmiyyətdə layiqli yer qazandırıb.

Quran Rəbbimizin insanlara
rəhmətinin təzahürüdür

Qurani-kərim Rəbbimizin bütün insanlara çox böyük lütfü, Rəhman və Rəhim isimlərinin çox üstün təzahürüdür

Allahın Rəhman və Rəhim
isimlərinin kainatdakı təzahürləri

Diqqətlə baxan və düşünən insan üçün Allahın Rəhman və Rəhim isimləri kainatın hər yerində təzahür edir.

Allah, Ondan başqa ilah yoxdur, (əbədi) Yaşayandır, (bütün yaratdıqlarının) Qəyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edə bilər? O, (məxluqatın) gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Uludur.
(Bəqərə surəsi, 255)

 • img

  " Allah sevgisi, məşəqqət, səbir, ruhu çox gözəlləşdirdiyi zaman, insan cənnətdə Allahın təcəllisini gördüyü üçün, Allahı sevdiyi üçün çox güclü zövq alır. Buna görə də, dünyadakı hər 5-10 dəqiqə belə təhsil baxımından çox əhəmiyyətlidir. "

  Adnan Oktar

 • img

  "Hər şey Allah sevgisi ilə gözəldir. Allahın hədiyyəsi olduğunu düşündüyün zaman nemətlərdən zövq alınar.Gözəlliyi yaradan Allahdır, hər şeyi yaradan Allahdır. Allahdan başqa güc-qüvvət sahibi yoxdur."

  Adnan Oktar

 • img

  " Allahın qədrini layiqincə təqdir edə bilmək üçün dua etmək lazımdır. Allahdan, sənətini yadda saxlamaq üçün yaxşı yaddaş, qədrini layiqincə təqdir etmə qabiliyyəti, sənətini gözəl görmə və heyran olma qabiliyyəti istəmək lazımdır. "

  Adnan Oktar

img

Yaxşı işlər görənlərə gözəl qarşılıq və üstün mükafat var

Rəhməti qulları üzərində hüdudsuz olan Rəbbimiz bütün insanlara qarşı lütfkar və bağışlayandır.

img

Rəhman və Rəhim olan Allah heç kimə daşıya biləcəyindən artıq yük yükləməz

Rəbbimiz hər insanın nəyə nə qədər səbir edəcəyini ən yaxşı biləndir.

img

Acizliklərin və xəstəliklərin yaradılması Allahın sonsuz mərhəmətindəndir

Xəstəlik zamanı insanın o günə qədər sağlam olan bədəni, gözlə belə görə bilmədiyi viruslara və mikroblara qarşı məğlub olur.